TUNGKOL SA AKIN

Hindi ko alam kung gaano katagal ang isang tao ng galit, tahimik na araw, sa aking opinyon, ang isang pag-aaksaya ng oras.